חידה 1: כפולות של 3 ו-5

החידה, בתרגום לעברית:
כשרושמים את כל המספרים הטבעיים שקטנים מ-10 שהם כפולות של 3 או 5, מקבלים 3,5,6 ו-9.
הסכום של הכפולות הללו הוא 23.

מצאו את סכום כל הכפולות של 3 או 5 שקטנות מ-1000.

קישור למקור


מושגים להבהרה:

  • מספרים טבעיים: מספרים חיוביים ושלמים. 0 יחשב כמספר טבעי לפי חלק מההגדרות, וכמספר לא טבעי לפי הגדרות אחרות.