חידה 7: המספר הראשוני ה-10001

החידה:
כשרושמים את ששת המספרים הראשוניים הראשונים: 2, 3, 5, 7, 11 ו-13, אפשר לראות שהמספר השישי הוא 13. מהו המספר הראשוני ה-10001?

קישור למקור:
https://projecteuler.net/problem=7