פרוייקט coronaisrael.org

קישור


הסיפור

עם התפשטות נגיף הקורונה (Covid19) למדינת ישראל הוביל פרופ’ ערן סגל, ממכון וייצמן פרוטוקול מחקרי לניבוי מוקדי התפרצות והדבקה. על מנת להגיע כמה שיותר מהר לכמות מדווחים (מתנדבים) גדולה ככל שניתן, הוקם הכלי הדיגיטלי בשיתוף פעולה עם הסדנא לידע ציבורי, מטעמה שימשתי כמנהל מוצר, בעבודה משותפת עם אדם קריב (מפתח ראשי), מושון זר-אביב (עיצוב ואפיון חוויית משתמש/ת) ואורי הוך והובלתה של דורית חיזי (מנכ"לית הסדנא).

השאלון החל לפעול כיומיים לאחר תחילת העבודה והשתדרג והשתכלל ככל שחלף הזמן. הדגשים העיקריים הושמו על נוחות שימוש ועידוד לדיווחים חוזרים, הקפדה על פרטיות ואנונימיות, רב-שפתיות, תאימות למכשירים שונים, איסוף נתנים שיטתי לצורכי המחקר והצגת מידע מרחבי. הכלי נבדק והושווה לכמה חלופות מתחרות והוביל בכל מדדי נוחות השימוש והדיווחים החוזרים (retention).

המתכון:

משך זמן העבודה:
כשלושה חודשים, ואפשר היה להמשיך.