פרוייקטים ודוגמאות

פרוייקטים (בשלים או ניסיוניים) בהם הייתי מעורב: הרעיון, הסיפור ומה למדתי בדרך.