חידה 4: המכפלה הפילנדרומית הגדולה ביותר

החידה:
מספר פלינדרומי (A palindromic number) הוא מספר שנקרא בצורה זהה בשני הכיוונים (משמאל לימין ומימין לשמאל). המספר הפולינדרומי הגדול ביותר, שנוצר כמכפלה של שני גורמים בעלי שתי ספרות הוא 9009 = 91 × 99

מצאו את המספר הפולינדרומי הגדול ביותר שנוצר כתוצאה מהכפלת שני גורמים בעלי שלוש ספרות.

קישור למקור:
https://projecteuler.net/problem=4

כמה רמזים בדרך לפתרון:

  • יש כמה דרכים לבדוק אם מספר הוא פלינדרומי. אחת מהן היא להתייחס אל הספרות שלו כרצף של תווים (character).
  • כשבודקים אם מספר הוא פלינדרומי או לא, צריך לקחת בחשבון שמספר הספרות יכול להיות זוגי או לא-זוגי.
  • כשנרוץ על המכפלות האפשריות, נצטרך לבדוק עבור כל תוצאה האם היא מספר פלינדרומי, ואם כן, נשמור לברר אם היא גדולה יותר מתוצאות פלינדרומיות קודמות.