המפה החברתית: מה קורה במגזר השלישי?!

קישור

https://socialmap.org.il

הסיפור

אתר “המפה החברתית” נועד לאפשר לציבור הרחב לקבל תמונה רחבה ומקיפה על הארגונים והעמותות הפועלים בישראל ועל מידת המעורבות והתמיכה הממשלתית בפעילותם. האתר מציג בצורה ברורה ונוחה מידע ונתונים שנסרקים מעשרות מקורות מידע ממשלתיים. הוא מבוסס על המידע שנאסף במסגרת פרוייקט מפתח התקציב של עמותת הסדנא לידע ציבורי.


בפרוייקט הזה שימשתי כמנהל פרוייקט/מוצר.


עוד על הפרוייקט