חידה 6: ההפרש בין סכומי המספרים בריבוע

החידה:
סכום הריבועי של עשרת מספרים הטבעיים הראשונים הוא

385 = 2^10 + … + 2^3 + 2^2 + 2^1

כשמעלים בריבוע את הסכום של עשרת המספרים הטבעיים מקבלים:

3025 = 2^55 = 2^(10 + … + 3 + 2 + 1)

לכן הבדל בין סכום הריבועים של עשרת המספרים הטבעיים הראשונים וריבוע הסכום של אותם המספרים הוא
2640 = 385 - 3025

מצאו את הפרש בין סכום הריבועים של 100 המספרים הטבעיים הראשונים לבין ההעלאה בריבוע של הסכום שלהם.

קישור למקור:
https://projecteuler.net/problem=6