חידה 9: שלשה פיתגוראית מיוחדת

החידה:
שלשה פיתגורית היא סט של שלושה מספרים נבעייםת a < b < c, בה מתקיים הקשר a^2 + b^2 = c^2.

לדוגמה: 2^5 = 25 = 16 + 9 = 2^4 + 2^3.

ישנה בדיוק שלשה פיתגורית אחת עבורה מתקיים 1000 = a + b + c.

מצאו את המנה של abc, כלומר את a * b * c.

קישור למקור:
https://projecteuler.net/problem=9

קישורים רלוונטים: