חידה 10: סיכום של מספרים ראשוניים

החידה:
סך כל המספרים הראשוניים שנמוכים מ-10 הוא 17 = 7 + 5 + 3 + 2.
מצאו את סך כל המספרים הראשוניים שנמוכים משני מיליון.

קישור למקור:
https://projecteuler.net/problem=10